Despre noi

Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu funcţionează de peste 25 de ani în domeniul publicării de cărţi ştiinţifice şi cursuri universitare. Editura este o entitate a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, fără personalitate juridică. De-a lungul timpului, Editura a publicat cărți și reviste recunoscute prin numeroasele mențiuni, recenzii și prezențe în mediul universitar românesc.

Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu este o interfață între cei ce pot contribui la domeniul cunoașterii prin rezultatele muncii de cercetare și didactice și beneficiarii acestor rezultate: alți cercetători, studenți, structuri organizaționale, publicul interesat.

Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu publică:

  • Cărți din științele umaniste și cele exacte (studii literare și lucrări beletristice, cărți de istorie, cărți de geografie, de știintele comunicării și relații internaționale, tratate de drept, cărți de artă, tratate de medicină și farmacie, de industrie alimentară), ceea ce asigură editurii un caracter enciclopedic;
  • Publicații periodice: reviste și anuare ale facultăților Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu

Colecții speciale, jurnale academice, evenimente

Pe lângă volumele publicate în cadrul domeniilor și subdomeniilor din zone variate ale câmpului de cercetare, de la științe exacte la științe umaniste, Editura ULBS editează, prin colectivele și departamentele universității, o serie de jurnale academice de impact, indexate în diverse baze de date internaționale, curatoriază colecții speciale și organizează evenimente publice de dimensiuni mici sau mari.

Granturi

Până în prezent, Editura ULBS a câștigat finanțări pentru proiectele sale editoriale de la următoarele entități publice și private:

Colaborează cu noi

Editura ULBS asigură în mod constant standarde internaționale de calitate la nivel de conținut și formă pentru volumele publicate. În acest sens, suntem mereu deschiși unor noi colaborări, atât cu reprezentanți ai mediului academic, cât și cu redactori, traducători sau artiști independenți care să contribuie la menținerea acestor standarde.

Posturile scoase la concurs de către Editura ULBS se afișează pe site-ul universității, la acest link.

În prezent căutăm persoane pentru următoarele poziții:

Peer-reviewer

fără termen limită

Pentru toate domeniile