Politica de confidențialitate

CONTACT

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Domeniu de activitate: Educație/cercetare

CUI 4480173

Adresa: Bd-ul Victoriei nr.10, Sibiu, 550024, România

Telefon: +40-(269) 21.77.79 , +40-(269) 21.81.65

Fax: +40-(269) 21.78.87

Web: https://www.ulbsibiu.ro

E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro

Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

Structură subordonată Prorectorului Cercetare, Inovare și Internaționalizare

Program de funcționare: Luni – Vineri , orele 08:00 – 17:00

Adresa: Str. Lucian Blaga 2A, Sibiu, 550169

Telefon: +40-(269)21 01 22

Web: https://editura.ulbsibiu.ro

Contact si suport: editura@ulbsibiu.ro

Descriere obiective Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu:

Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu funcţionează de peste 25 de ani în domeniul tipăririi de cărţi ştiinţifice şi cursuri universitare. Editura este o instituție subordonată Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, fără personalitate juridică. În această perioadă de activitate, Editura a publicat cărți și reviste recunoscute prin numeroasele mențiuni, recenzii și prezențe în mediul universitar românesc.

Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu este o interfață între cei ce pot contribui la domeniul cunoașterii prin rezultatele muncii de cercetare și didactice și beneficiarii acestor rezultate: alți cercetători, studenți, structuri organizaționale, publicul interesat.

Informatii utile

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopul specificat datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiate de următoarele drepturi: dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justiției, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, conducerii Universității.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este înscrisă la A.N.S.P.D.C.P. în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 11827.

Noul Regulament General de Protecția Datelor nr.679/2016

Date personale despre tranzacții online

Tranzacțiile online sunt protejate de certificarea SSL a acestui magazin online si de securizarea informațiilor prin metode tehnologice, pe serverele terților, ce îndeplinesc condițiile legale de securitate. ULBS nu va publica niciodată datele dumneavoastră referitoare la tranzacțiile online. Informațiile despre comenzile plasate sunt stocate în baza de date a magazinului de plăți online, pe serverul principal, deținut de către ULBS.

Procesul de tranzacție online se realizează cu ajutorul procesatorului de plăți NETOPIA MOBILPAY. Tranzacțiile sunt protejate prin encriptare cu 128 biți și sunt analizate/stocate pe serverele MobilPay. ULBS are acces la aceste date prin intermediul comenzilor plasate pe acest magazin online dar nu poate vizualiza date confidențiale cum ar fi numărul cardului, data de expirare sau codul ccv. Datele personale din comenzile dumneavoastră includ NUME, PRENUME, ADRESA EMAIL.

Date personale integrate cu instrumente analitice și de comunicare

ULBS nu folosește pentru acest magazin online instrumente tehnice de analizare a performantelor și comportamentului utilizatorilor.

Cookie-uri

Dacă aveți un cont și vă autentificați în acest magazin online, vom seta 1 cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău accepta cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale si este eliminat când închizi navigatorul.

Când va autentificați, vom seta 2 cookie-uri pentru a va salva informațiile de autentificare. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate 14 zile. Daca va deconectați din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest site nu includ conținut înglobat pe alte site-uri.

Cu cine partajăm datele dvs.

În afara procesatorului de plăți, datele personale introduse pe acest magazin online nu sunt partajate cu terți.

Cât timp vă păstram datele

Înregistrările privind cumpărăturile clienților sunt stocate pe o perioada nelimitată.

Ce drepturi aveți asupra datelor dvs.

Nota de informare referitoare la drepturile persoanelor vizate

Informațiile de contact

În cazul în care doriți sa ne contactați, datele de contact le regăsiți in secțiunea Contact.