Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

a platformei de plăți online ale comenzilor pentru produsele și serviciile oferite de către Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

CONTACT

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Domeniu de activitate: Educație/cercetare

CUI 4480173

Adresa: Bd-ul Victoriei nr.10, Sibiu, 550024, România

Telefon: +40-(269) 21.77.79 , +40-(269) 21.81.65

Fax: +40-(269) 21.78.87

Web: https://www.ulbsibiu.ro

E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro

Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

Structură subordonată Prorectorului Cercetare, Inovare și Internaționalizare

Program de funcționare: Luni – Vineri , orele 08:00 – 17:00

Adresa: Str. Lucian Blaga 2A, Sibiu, 550169

Telefon: +40-(269)21 01 22

Web: https://editura.ulbsibiu.ro

Contact si suport: editura@ulbsibiu.ro

Descriere obiective Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu:

Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu funcţionează de peste 25 de ani în domeniul tipăririi de cărţi ştiinţifice şi cursuri universitare. Editura este o instituție subordonată Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, fără personalitate juridică. În această perioadă de activitate, Editura a publicat cărți și reviste recunoscute prin numeroasele mențiuni, recenzii și prezențe în mediul universitar românesc.

Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu este o interfață între cei ce pot contribui la domeniul cunoașterii prin rezultatele muncii de cercetare și didactice și beneficiarii acestor rezultate: alți cercetători, studenți, structuri organizaționale, publicul interesat. Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu este proprietara site-ului https://editura.ulbsibiu.ro

În cazul în care utilizați serviciile oferite prin intermediul platformei de plăți online a serviciilor și produselor oferite de Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, înseamnă că sunteți de acord cu termenii și condițiile stipulate în cele ce urmează:

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin accesarea acestui site web și a paginii acestuia care cuprinde platforma de plăți online a serviciilor și produselor oferite de Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

Accesarea site-ului nu se va face prin nicio modalitate care ar putea cauza deteriorarea lui sau limitarea funcționalităților sale sau într-o modalitate care este contrară legii, frauduloasă, dăunătoare sau aflată în legătură cu o activitate frauduloasă sau ilegală. Utilizarea site-ului nu se va face în scopul găzduirii, copierii, stocării, transmiterii, publicării sau distribuirii oricăror materiale care conțin viruși sau alte programe informatice ce au rolul de a cauza distrugeri totale sau parțiale.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu pune la dispoziția celor direct interesați de plata online a serviciilor oferite de Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu acest site web în scop informativ general.

MODALITATI DE PLATA ACCESIBILE

Toate tarifele aferente serviciilor prezentate pe platforma, pe pagina dedicată fiecărui produs, sunt exprimate în lei (RON).

POLITICA DE LIVRARE A SERVICIILOR

Editura ULBS livrează produsele astfel:

Prin curier rapid;

Prin ridicare de la sediul Editurii ULBS.

Termenul de livrare este de 2-4 zile lucrătoare prin curier rapid.

POLITICA DE RETUR/ANULARE

Cuantumurile achitate online prin intermediul acestui site se returnează doar în baza unei cereri de returnare a sumelor, care se va trimite pe adresa de email a Direcției Financiar-Contabile din cadrul Universității „Lucian Blaga” Sibiu.

  1. Dacă cererea de retur a sumei plătite necuvenit este formulată și comunicată Direcției Financiar-contabile din cadrul ULBS pana la închiderea zilei bancare, suma se returnează integral, prin virament bancar în contul din care s-a efectuat plata necuvenită în aceeași zi.

     2. Dacă cererea de retur a sumei plătite necuvenit este formulată și comunicată Direcției Financiar-contabile din cadrul ULBS după închiderea zilei bancare, suma diminuată cu comisionul bancar de 0,69% se returnează prin virament bancar în contul precizat în cererea de retur în următoarele 7 zile de la data înregistrării cererii de retur.

Pentru mai multe informații cu privire la Direcția Financiar-contabilă, vă rugăm să consultați următorul link: https://www.ulbsibiu.ro/ro/despre/organizare/structura/dga/directia-financiar-contabila.

Descărcați un model de cerere de aici.

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Accesați pagina Politica de confidențialitate.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu nu poate fi răspunzătoare în nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii necorespunzătoare în vreun fel a informațiilor prezentate în acest site web.

Ca utilizator al acestei platforme online de plata sunteți pe deplin responsabil de propriile acțiuni, precum și de consecințele juridice pe care acestea le vor avea, respectiv în urma plății online și a veridicității şi legalității informațiilor pe care ni le furnizați în acest sens și ni le puneți la dispoziție prin intermediul platformei online. Utilizatorul este singurul responsabil de veridicitatea, legalitatea și corectitudinea informațiilor furnizate în vederea efectuării plății online.

REGULI GENERALE

Orice utilizator care vizitează acest site o face în nume personal și pe propria răspundere. Materialele și informațiile conținute în acest site sunt furnizate în scop de informare generală, nefiind însoțite de nici un fel de garanții, explicite sau implicite.

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioada nelimitată/nedeterminată de timp, din orice motive, tehnice sau comerciale. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu nu garantează că aspectele funcționale ale acestui website nu vor fi niciodată întrerupte sau fără erori. Folosirea și vizitarea acestui site web se fac pe propria răspundere a utilizatorului.

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu își rezervă dreptul de a schimba termenii, condițiile și politicile în orice moment, fără notificare prealabilă, prin urmare sunteți rugat să revedeți în mod regulat această secțiune, pentru a fi informat la zi cu eventualele modificări aduse.

ÎNREGISTRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date, intrat in vigoare la data de 25.05.2018. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu vă solicită să divulgați datele cu caracter personal strict necesare pentru realizarea de plăți online pentru serivciile editurii, fără ca acestea să poată fi divulgate sau transferate unor terțe persoane fără acordul dumneavoastră expres. În anumite situații expres prevăzute de lege, aceste date vor putea fi furnizate autorităților competente.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopul specificat datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiate de următoarele drepturi: dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justiției, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată si semnată, conducerii Universității.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este înscrisă la A.N.S.P.D.C.P. în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 11827.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul acestei platforme a fost creat exclusiv în scopul de a furniza informații despre plata serviciilor și produselor oferite de Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Datele afișate pe site nu pot fi folosite fără acordul prealabil scris al proprietarului site-ului: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Prezentarea vizuală a acestui website și a conținutului acestor pagini este protejată prin Legea drepturilor de autor nr.8/1996 în ceea ce privește drepturile de copiere și drepturile de proprietate intelectuală. Toate drepturile sunt rezervate proprietarului site-ului. Orice reproducere totală sau parțială de pe acest site este strict interzisă.

Toate materialele publicate, incluzând, dar fără a se limita la – articole, informații, fotografii, date, clipuri audio / video – generic numite conținut sunt protejate de către dispozițiile legale incidente: Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată și Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, republicată. Lipsa mențiunii unor texte legale ori dispoziții incidente nu conduce la inaplicabilitatea acestora.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască acești Termeni și Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat(ă) să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea recomandăm vizitarea acestei pagini a site-ului nostru în mod periodic, pentru a lua cunoștință de Termenii și Condițiile de Utilizare actualizate.