Pasul 1: Pregătirea manuscrisului

Înainte de trimiterea manuscrisului spre editură, vă rugăm să vă asigurați de următoarele:

 • Manuscrisul este redactat cu fontul de bază Times New Roman (cu excepția cazurilor excepționale în care sunt necesare caractere specifice care nu se găsesc în lista de semne Times New Roman), dimensiune 12p, spațiere 1,5 rânduri;
 • Referințele (note sau citări în text) și bibliografia sunt pe sistemul de citare Chicago, sistem de citare care permite ambele variante de redactare (și note de subsol, și referințe în text, cu paranteze). Pentru un scurt ghid de citare conform sistemului Chicago, dați click pe imaginea din dreapta;
 • Eventualele ilustrații care se găsesc în text au o rezoluție de cel puțin 300dpi.

Pasul 2: Trimiterea manuscrisului

 • După ce manuscrisul este pregătit pentru a fi trimis, procesul de editare începe prin completarea formularului de publicare, pe care îl puteți găsi aici (sau dând click pe imaginea din dreapta).
 • În cadrul formularului, veți introduce datele personale și alte informații necesare publicării.
 • Modelele pentru documentele care vor trebui încărcate în formular (în funcție de specificul lucrării) pot fi descărcate de la secțiunea dedicată, din josul acestei pagini.

Pasul 3: Evaluarea manuscrisului

În această etapă, manuscrisul este evaluat de către Editură, după cum urmează:

 • Redacția realizează o evaluare preliminară a îndeplinirii condițiilor minime de publicare (pe baza răspunsurilor din formularul de publicare) și introduce manuscrisul în softul de antiplagiat utilizat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
 • Redacția trimite manuscrisul și raportul generat de softul antiplagiat către doi peer-revieweri, aleși dintr-o listă de recomandări oferite în prealabil de autor, alți specialiști, coordonatorii de domeniu, membrii ai Consiliului Editorial. Aceștia urmează să completeze referatele de peer-review. Dintre cei doi evaluatori, unul este afiliat la ULBS, unul nu.
 • Peer-reviewerii trimit referatele completate înapoi redacției, care le transmite autorului și Consiliului Editorial.
 • Pe baza referatelor de peer-review, Consiliul Editorial ia o decizie în ceea ce privește publicarea manuscrisului.

Pasul 4: Redactarea, tehnoredactarea și corectura manuscrisului

În cazul în care Consiliul Editorial aprobă apariția, începe procesul de editare, care implică:

 • Redactarea manuscrisului de către unul dintre redactorii Editurii ULBS.
 • Comunicarea permanentă între Editura ULBS și autor, în vederea acceptării/respingerii sugestiilor de redactare.
 • Alegerea formatului viitoarei cărți și semnarea contractului de cesiune a drepturilor de autor către Editura ULBS.
 • Tehnoredactarea manuscrisului de către Editura ULBS.
 • Propunerea unor variante de copertă de către Editura ULBS, în vederea alegerii graficii acesteia.
 • Corectarea și operarea corecturilor finale pe textul manuscrisului.
 • Oferirea bunului de tipar de către redactor (BT1), autor (BT2), director (BT3).

Pasul 5: Tiparul și distribuția cărții

Volumul este trimis spre tipar de către Editura ULBS.

Volumele tipărite sunt livrate la Editura ULBS.

Autorul primește exemplarele cuvenite conform contractul de drepturi de autor (20).

Editura ULBS trimite spre Biblioteca Națională a României exemplarele aferente depozitului legal.

Editura ULBS distribuie, conform contractelor cu librării sau orice alți distribuitori, volumul publicat.