Publicare

Peer review

Editura ULBS solicita si primește anual, din partea facultăţilor, liste cuprinzand propuneri de referenti stiintifici pentru fiecare domeniu stiintific si colectie de carte, incluzand atat cadre didactice ale ULBS cu experienta universitara, stiintifica si editoriala, cat si profesori si cercetatori cu alte afilieri institutionale.

Propunerile primite de la facultăți, spre publicare la Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu sunt evaluate astfel:

 • textele sunt analizate în redacţie pentru a vedea dacă se înscriu în domeniile Editurii Universităţii „Lucian Blaga” şi dacă respectă standardele de calitate editorială
 • după această verificare, manuscrisul, este trimis spre evaluare unui număr de doi referenţi din rândul membrilor Comisiei de referenți
 • evaluarea este realizată independent de către cei doi referenți, pe baza unor criterii riguroase de analiză ştiinţifică

Printre cele mai importante criterii de evaluare ştiinţifică enumerăm:

 • a) încadrare în specialitatea autorilor;
 • b) calitatea conţinutului ştiinţific al materialului;
 • c) gradul de originalitate şi noutate a temei;
 • d) relevanţa şi impactul asupra domeniului;
 • e) calitatea datelor;
 • f) metodologia folosită în tratarea subiectului ales;
 • g) bibliografie de actualitate;
 • h) seriozitatea documentării şi claritatea formulării conţinutului ştiinţific
 • i) calitatea redactării şi exprimării .

Referenții vor analiza lucrarea având in vedere criteriile de evaluare menționate anterior (dar fara sa se limiteze la acestea) si vor transmite redactorului Editurii ULBS, in timp util (maxim 4 saptamani), referatul de evaluare (descarcă formularul Referat evaluare DOCX sau PDF)) din care rezulta, la final, daca lucrarea este:

 • acceptata si recomandata spre publicare
 • acceptata cu modificări
 • respinsa

Editura transmite autorului decizia referenţilor şi modificările solicitate de referenţi iar după ce modificările solicitate sunt realizate, textul se întoarce la aceiaşi referenţi pentru decizia finală.

În cazul în care un referent acceptă publicarea, iar un altul respinge, lucrarea este evaluată de un al treilea referent a cărui propunere are caracter decisiv.

Referatele de evaluare se vor pastra in dosarul lucrarii care se arhiveaza in editura.