Despre

Misiuni și obiective

Având un profil academic, Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu are ca principală misiune evidențierea potențialului științific și de creație al cadrelor didactice și cercetătorilor ce își desfășoară activitatea în cadrul Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, precum și valorificarea, prin publicare și diseminarea la nivel național și internațional, a rezultatelor variate, din diferite domenii științifice, tehnice, tehnologice și cultural-artistice, ale activității de cercetare și de creație a acestora

În același timp, Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu acceptă spre evaluare , în vederea publicării, și lucrări științifice sau creații cultural-artistice valoroase, elaborate de către absolvenți ai Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu ori de către cadre didactice sau cercetători ai altor centre universitare din România sau din străinătate.

Obiectivele esenţiale ale Editurii Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu constau în:

  • Sprijinirea procesului de învăţământ prin punerea la dispoziţia studenţilor, cadrelor, cercetătorilor din universitate, din învăţământul superior în general și nu numai, a materialelor purtătoare de informaţie, facilitând, astfel, accesul acestora la noutăţile din știinţe, arte, cultură, învăţământ, tehnică, tehnologie, viaţă religioasă

  • Sprijinirea și promovarea creaţiei culturale, artistice, tehnice, tehnologice și mass-media, afirmarea personalităţilor creatoare ale Universităţii din zona de influenţă teritorială

  • Sprijinirea și promovarea cercetării știinifice