Publicare

Acordare ISSN

Ce este ISSN și ISSN-L?
ISSN = International Standard Serial Number (Număr Internațional Standardizat al Publicațiilor Seriale) este un cod standardizat format din 8 caractere, dintre care 7 sunt cifre, iar ultimul, avand rol de control este fie cifra, fie X.
Codul ISSN permite identificarea titlului unei publicații seriale, înregistrat sub o formă standardizată numită „titlu cheie”.
Codul ISSN este valabil numai pentru titlul căruia i-a fost acordat. Orice modificare a titlului atrage după sine acordarea unui nou cod ISSN. Codul ISSN nu este transferabil de la un titlu la altul, de la un format media la altul. Suplimentele, edițiile în alte limbi precum și edițiile pe suporturi media diferite vor primi coduri ISSN proprii.
Codul ISSN-L sau codul ISSN de legătură este codul desemnat de rețeaua ISSN ce permite legătura dintre edițiile unei resurse continue editate pe suporturi media diferite (print, CD-ROM, online). Codul ISSN-L este definit prin standardul ISO 3297.
Modificările privind numele editorului, periodicitatea, locul de apariție nu impun acordarea unui alt cod ISSN, dar semnalarea lor către Centrul Național ISSN este obligatorie.


Care sunt publicațiile care pot primi ISSN și ISSN-L?
Publicațiile ce apar sub același titlu, cu o durată de apariție nedeterminată și conținut preponderent text, indiferent de suportul fizic (hârtie, microfilm, CDROM, publicații electronice) sunt identificate prin codul ISSN. Ex: ziare, reviste, anuare, rapoarte/buletine/lucrări științifice, volumele de abstracte, lucrările manifestărilor științifice periodice cu titlu constant, baze de date cu actualizare continuă, culegerile și colecțiile/seriile de cărti etc.
Calendarele, cataloagele de firmă, de produse și servicii, publicațiile de mare și mică publicitate, programele TV, paginile web personale sau ale firmelor, motoarele de căutare, chat-urile, serviciile media și de știri nu primesc coduri ISSN.


Care sunt avantajele folosirii ISSN-ului și a ISSN-L?
Codul ISSN este folosit pentru identificarea publicațiilor seriale. În baze de date, codul ISSN reprezintă o cheie de acces, un criteriu de interogare și de selecție și un mijloc de control foarte sigur.
Pentru editori și distribuitori, codul ISSN permite o identificare rapidă a comenzilor de publicații seriale, facilitează schimbul automatizat de informații.
Pentru biblioteci și centre de documentare, codul ISSN facilitează operațiile de identificare, achiziții, împrumut și schimb de publicații.
Pentru cercetători, bibliografi și cadre didactice citarea titlurilor se poate face cu mai multă certitudine folosind codul ISSN, mai ales în cazul titlurilor identice.
Codul ISSN este condiție esențială pentru identificarea publicațiilor seriale în bazele de date de evaluare scientometrică.
Codul ISSN asigură baza pentru calculul codului de bare.
Codul ISSN împreună cu URN-ul formează un identificator unic pentru publicațiile electronice.
Publicațiile seriale înregistrate la Centrul Național ISSN sunt introduse automat în baza de date a Bibliotecii Naționale, în bibliografia națională de publicații seriale.
La nivel internațional, baza de date națională este transmisă în timp real la Centrul Internațional ISSN, unde se realizează Registrul Internațional ISSN, ce conține toate publicațiile purtătoare de ISSN din lume. Acest registru este sursa de informații cea mai importantă pentru toate cataloagele internaționale de publicații seriale. Codul ISSN permite o promovare a publicațiilor seriale în medii specializate, atât la nivel național cât și la nivel internațional.
Codul ISSN identifică publicațiile periodice, în mod unic, la nivel internațional. El nu asigură protecție privind dreptul de autor și nu conferă exclusivitate pe titlul respectiv. Nu are valoare juridică.
Codul ISSN-L facilitează căutarea, regăsirea și livrarea pentru toate edițiile pe suporturi media diferite ale unei publicații seriale (resurse continue), pentru servicii ca Open URL, cataloage de biliotecă, motoare de căutare sau baze de date.


Cum se tipărește ISSN-ul și ISSN-L?
Codul ISSN este comunicat editorului în scris. El va fi tipărit pe fiecare exemplar, la fiecare apariție, sub forma ISSN XXXX-XXXX, de preferință în caseta redacțională sau într-un alt loc vizibil, ușor de reperat.
O prezentare corectă garantează identificarea cu precizie a fiecărei publicații.
Codul ISSN si ISSN-L vor fi tipărite unul sub celălalt, pe coperta publicației, în caseta redacțională sau într-un alt loc vizibil, după cum urmează:
- pentru publicaţiile seriale tipărite, locul preferat pentru ISSN este caseta redacţională. Poate fi tipărit şi în orice alt loc vizibil, uşor de reperat.
- pentru publicaţiile seriale pe suport CD-ROM, codul ISSN va fi tipărit pe coperta discului, va fi inscripţionat pe disc şi pe ecranul de prezentare, alături de titlu.
- pentru publicaţiile seriale online, codul ISSN va fi înscris pe ecranul de prezentare, alături de titlu, elementele de numerotare, editor.


Cum se solicită codul ISSN?
Solicitarea codului ISSN pentru publicaţiile seriale se va face numai de către responsabilul-editorul şef al publicaţiei.
Pentru publicaţiile curente sau în curs de apariţie se va completa și transmite, on-line, Formularul ISSN de pe pagina http://www.bibnat.ro/ISSN-s122-ro.htm#formular_issn.
Pentru publicaţiile care şi-au încetat apariţia se va completa Formularul ISSN. Solicitarea va fi însoţită de ultimul număr al publicaţiei.
Înaintea iniţierii formalităţilor de obţinere a codului ISSN este obligatorie verificarea titlului în baza de date ISSN. Aceasta se poate face fie telefonic (021.312.49.90), fie prin email (issn@bibnat.ro).
Pentru publicaţiile seriale în curs de apariţie, codul ISSN se solicită în momentul în care primul număr al publicaţiei intră sub tipar.
Pentru publicaţiile seriale, online, codul ISSN se solicită numai după ce site-ul devine accesibil publicului (cu sau fără abonament), iar primul număr al publicaţiei a fost deja postat.
Responsabilul sau editorul-șef al publicației are obligația de a preda Editurii ULBS un număr de 20 exemplare din fiecare număr tipărit/CD pentru a putea fi distribuite beneficiarilor legali, conform legislației în vigoare, după cum umează:
- 6 exemplare – Biblioteca Națională a României (Depozitul legal);
- 12 exemplare – Biblioteca Centrală a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;
- 1 exemplar – Biblioteca Județeană „Astra” Sibiu;
- 1 exemplar - Biblioteca Națională a Republicii Moldova (Depozitul legal).