Publicare

E-book

Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu editează titluri ale autorilor români și străini, nelimitându-se exclusiv la cadrele didactice ale ULBS. În cazul conținutului științific, autorul va prezenta materialul împreună cu două referate care să recomande publicarea lucrării, referate semnate de cadre didactice sau cercetători ştiinţifici.

În cazul efectuării tehnoredactării de către autor, recomandăm utilizarea normelor minimale prezentate aici.

Oferta de preț
(descarcă formular : Ofertă de preț DOCX sau PDF)
Se face în funcție de numărul total de pagini al documentului formatat astfel:
  • dimensiune pagină: A4 (210x297mm)
  • font: Times New Roman 11
  • interlinie: 1,2
Contractul (descarcă model)

În baza calculației de preț acceptate de către autor se semnează contractul și se achită obligațiile financiare prevăzute în acesta (avans de plată în maxim 15 zile de la semnare și restul de plată la ridicarea tirajului).

Plata se face în numerar la sediul editurii, casieria Universităţii „Lucian Blaga” (b-dul Victoriei nr. 10, luni-joi între orele 9-13, vineri între orele 9-11) sau prin transfer bancar (cont RO09TREZ57620F330800XXXX, deschis la Trezoreria Sibiu, cod fiscal 4480173, cu menționarea pe ordinul de plată:
"EDITURA ULBS contract nr.../..........., NUME AUTOR - Titlul lucrării"). O copie după documentul de plată va fi scanată și trimisă la adresa de mail: editura@ulbsibiu.ro

Pentru solicitarea descrierii CIP de la Biblioteca Națională, se va completa formularul CIP (descarcă formular : Formular CIP ISBN DOCX sau PDF)

Bunul de tipar

Manuscrisul va fi prezentat exclusiv în format electronic

Lucrările de tehnoredactare și formatare se execută exclusiv de editură.

Fișierul prelucrat va fi verificat de către autor pentru identificarea eventualelor neconcordanțe cu textul inițial.

Compoziția grafică a coperții va fi stabilită împreună cu designerul editurii.

Acuratețea conținutului precum și acceptarea coperții se va certifica prin semnarea unei declarații Bun de tipar.

Predarea fișierului final și postarea pe site

Editura va ține legătura cu autorul în privința eventualelor probleme ce pot apărea în procesul de editare și va informa deîndată ce titlul este complet pregătit pentru predare.

Materialul în format finit va fi predat autorului, inscripționat pe suport electronic.

Se vor posta pe site-ul editurii datele referitoare la titlul apărut și un rezumat-extras de 10 pagini în format electronic (dacă autorul nu optează pentru postarea cu acces liber și integral).

Postarea cărții electronice pe *.ulbsibiu.ro (opțional)

Editura va ține legătura cu autorul în privința eventualelor probleme ce pot apărea în procesul de editare și va informa deîndată ce titlul este complet pregătit pentru predare.

Postarea lucrării pe site-ul editurii se face gratuit, după semnarea unei convenții prin care autorul este de acord cu liberul acces, integral, la propriul material.