Publicare

Distribuție

Distribuirea lucrărilor comandate la Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu se face după cum urmează:

  • 7 exemplare la Biblioteca Națională a României, conform obligațiilor legale;
  • 11 exemplare în Biblioteca ULBS, la dispoziția studenților și pentru schimbul de carte între biblioteci și universități;
  • 1 exemplar la Editura ULBS;
  • 1 exemplar la Biblioteca „ASTRA”;
  • 1 exemplar la Biblioteca Națională a Republicii Moldova;
  • restul tirajului se predă autorului.

Persoanele interesate de achiziționarea unei lucrări tipărite la Editura ULBS transmit o solicitare în acest sens, pe adresa de e-mail editura@ulbsibiu.ro, urmând ca după acordul autorului aceasta să îi fie distribuită prin librăria universității.