Publicare

Carte tipărită

Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu editează titluri ale autorilor români și străini, nelimitându-se exclusiv la cadrele didactice ale ULBS. În cazul conținutului științific, autorul va prezenta materialul împreună cu două referate care să recomande publicarea lucrării, referate semnate de cadre didactice sau cercetători ştiinţifici. În cazul efectuării tehnoredactării de către autor, recomandăm utilizarea următoarelor standarde de redactare (descarcă formular : Standarde redactare DOCX sau PDF)

Oferta de preț
(descarcă formular : Ofertă de preț DOCX sau PDF)
Se face în funcție de următoarele date:
  • număr total de pagini
  • tiraj
  • format pagină (A4, B5, A5)
  • număr de pagini alb-negru
  • număr de pagini color
  • gradul de acoperire
Contractul (descarcă model)

În baza calculației de preț acceptate de către autor se semnează contractul și se achită obligațiile financiare prevăzute în acesta (avans de plată în maxim 15 zile de la semnare și restul de plată la ridicarea tirajului).

Plata se face în numerar la sediul editurii, casieria Universităţii „Lucian Blaga” (b-dul Victoriei nr. 10, luni-joi între orele 9-13, vineri între orele 9-11) sau prin transfer bancar (cont RO09TREZ57620F330800XXXX, deschis la Trezoreria Sibiu, cod fiscal 4480173, cu menționarea pe ordinul de plată:
"EDITURA ULBS contract nr.../..........., NUME AUTOR - Titlul lucrării"). O copie după documentul de plată va fi scanată și trimisă la adresa de mail: editura@ulbsibiu.ro

Pentru solicitarea descrierii CIP de la Biblioteca Națională, se va completa formularul CIP (descarcă formular : Formular CIP ISBN DOCX sau PDF)

Bunul de tipar
Manuscrisul va fi prezentat exclusiv în format electronic:
  • .doc pentru contractele ce includ servicii de tehnoredactare/redactare;
  • .pdf varianta finală gata pentru tipar, pentru contractele ce nu includ servicii de tehnoredactare/redactare.

În cazul contractelor ce nu includ servicii de tehnoredactare/redactare, editura își rezervă dreptul să restituie spre corectare fișierul .pdf până când acesta îndeplinește condițiile minimale de formatare specifice.

Acest fișier, imprimat într-un exemplar, va fi verificat de către autor pentru identificarea eventualelor neconcordanțe cu textul inițial.

Compoziția grafică a coperții va fi stabilită împreună cu designerul editurii.

Acuratețea conținutului precum și acceptarea coperții se va certifica prin semnarea unei declarații Bun de tipar.

Executarea tiparului și predarea tirajului

Editura va ține legătura cu autorul în privința eventualelor probleme ce pot apărea în procesul de tipărire și va informa deîndată ce tirajul este complet pregătit pentru predare.

După efectuarea restului de plată, o copie după documentul de plată va fi scanată și trimisă la adresa de mail: editura @ ulbsibiu.ro