Publicare

Acordare ISBN și descriere CIP

Predarea manuscrisului și a materialelor necesare
  • Autorul prezintă manuscrisul în format electronic (prin e-mail pe adresa editura@ulbsibiu.ro, sau CD, DVD)
  • Autorul completează : Cererea de tipărire (descarcă formular : Cerere tipărire DOCX sau PDF), Declarație de originalitate (descarcă formular : Declarație originalitate DOCX sau PDF), Cererea ISBN (descarcă formular : Formular CIP ISBN DOCX sau PDF))
  • Autorul predă cele două Referate științifice (descarcă formular : Referat evaluare DOCX sau PDF)

Editura nu acceptă completarea cererii ISBN în lipsa manuscrisului în forma finală. Documentele menționate anterior pot fi transmise de către autor și prin email pe adresa editura@ulbsibiu.ro, semnate olograf și scanate.

Acordarea ISBN
  • Editorul face o primă evaluare a manuscrisului formulează observațiile preliminare cu privire la manuscris pe care le transmite autorului
  • După primirea referatelor de evaluare transmise de referenții de specialitate, editorul transmite autorului numărul ISBN dacă manuscrisul este publicabil sau îi restituie manuscrisul dacă acesta nu îndeplinește condițiile pentru a putea fi publicat, pentru a putea fi corectat sau completat
Predarea manuscrisului

Predarea manuscrisului de către autor, în formă finală corectată conform sugestiilor editorului

Transmiterea cererii ISBN la Biblioteca Națională

Transmiterea cererii ISBN la Biblioteca Națională în vederea descrierii CIP


Transmiterea descrierii CIP către autor


Predarea de către autor


Predarea de către autor a unui număr de 20 exemplare din volumele tipărite în situația în care acestea nu au fost tipărite în cadru Editurii ULBS