Despre

Istoric și activitate

Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu funcţionează de peste 25 de ani, având o bună tradiţie în domeniul tipăririi de cărţi ştiinţifice şi manuale universitare. Editura este o instituție subordonată Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu, fără personalitate juridică. În această perioadă de activitate Editura a publicat cărți și reviste de o calitate foarte bună, calitate recunoscută prin numeroasele premii obținute la diverse târguri și saloane naționale de carte la care a participat.

Editura Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu este o interfață între cei ce pot contribui la istoria cunoașterii prin rezultatele muncii didactice și de cercetare, și beneficiarii acestor rezultate: alți cercetători, studenți, structuri organizaționale, publicul interesat.

În ultimii ani, printr-un susţinut program de modernizare tehnologică, graţie unor investiţii de mare anvergură, Compartimentul tipărire-multiplicare al Editurii şi-a dezvoltat capacitatea de producţie şi şi-a reorganizat pe principii moderne fluxul de poducţie, într-un spaţiu nou şi adecvat, specializându-se pe producţia de carte pe tipar digital.


Premii și distincții obținute:

  • Diploma de excelenţă pentru prezenţa remarcabilă în producţia editorială românească, obţinută la Salonul Hunedorean al Cărţii, 2018

  • Diploma de excelenţă pentru prezenţa remarcabilă în producţia editorială românească, obţinută la Salonul Hunedorean al Cărţii, 2017

  • Diploma pentru participare Salonul de carte şi presă Muzeul Naţional de Istorie al României

  • Diploma pentru participare Salonul de carte şi presă

  • Diploma de excelență, obținută la Caravana Gaudeamus


Editura Universităţii „Lucian Blaga“ publică:

  • Cărți tipărite pe suport de hârtie, în domeniile umanist, științific și tehnic (studii literare și lucrări beletristice, cărți de istorie, cărți de geografie, de știintele comunicării și relații internaționale, tratate de drept, cărți de artă, tratate de medicină și farmacie, de industrie alimentară), ceea ce asigură editurii un caracter enciclopedic

  • Cărți tipărite pe suport electronic: CD şi DVD.

  • Publicații periodice: reviste și anuale ale facultăților Universităţii „Lucian Blaga“


Anual, editura elaborează un Plan editorial anual care cuprinde proiectele editoriale ale tuturor facultăților din cadrul universitaţii