Despre

Istoric și activitate

Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu funcţionează de peste 25 de ani în domeniul tipăririi de cărţi ştiinţifice şi cursuri universitare. Editura este o instituție subordonată Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, fără personalitate juridică. În această perioadă de activitate, Editura a publicat cărți și reviste recunoscute prin numeroasele mențiuni, recenzii și prezențe în mediul universitar românesc.

Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu este o interfață între cei ce pot contribui la domeniul cunoașterii prin rezultatele muncii de cercetare și didactice și beneficiarii acestor rezultate: alți cercetători, studenți, structuri organizaționale, publicul interesat.


Editura Universităţii „Lucian Blaga“ publică:

  • Cărți din științele umaniste și cele exacte (studii literare și lucrări beletristice, cărți de istorie, cărți de geografie, de știintele comunicării și relații internaționale, tratate de drept, cărți de artă, tratate de medicină și farmacie, de industrie alimentară), ceea ce asigură editurii un caracter enciclopedic;

  • Publicații periodice: reviste și anuare ale facultăților Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.


Anual, editura elaborează un Plan editorial care cuprinde proiectele editoriale ale tuturor facultăților din cadrul universităţii